Produkty

Beatrix

System przeznaczony do szeroko pojętego zarządzania kontraktami opartymi na subskrypcji oraz ich rozliczeniami z kontrahentami.
Obecnie, poza ogólnymi modułami, posiada wyspecjalizowane parametry i metody wykorzystywane w przemyśle telewizyjnym, do zarządzania procesami obsługi subskrybentów zarówno od strony Nadawców jak i Odbiorców sygnału. Wspiera procesy począwszy od gromadzenia informacji o subskrybentach kanałów telewizyjnych, przez generowanie faktur i ich dystrybucję do lokalnych przedstawicielstw (dokumenty lokalizowane językowo ) aż po procesy windykacyjne i obsługi kart dostępu.
Beatrix jest systemem centralnie przetwarzającym informacje, rejestrowane lokalnie, przez odległe przedstawicielstwa Firmy lub Odbiorców. Pozwala to na natychmiastowy dostęp do informacji oraz na błyskawiczne raportowanie trendów. Każda informacja i dokument (faktura, nota itp.) jest równocześnie dostępna zarówno w centrali jak i w biurze lokalnym lub u Klienta. Dzięki wsparciu procesów, masowemu przetwarzaniu informacji oraz natychmiastowemu przekazywaniu danych, operacje związane z wyliczaniem faktur, not, czy alarmami ostrzegającymi o braku danych, są obsługiwane bezzwłocznie i przez niewielką grupę osób.
Beatrix posiada dodatkowe, zaawansowane mechanizmy konfiguracji parametrów w procesie fakturowania. Moduł ten jest też w pełni zintegrowany z Oracle Financial, jak również wspiera procesy windykacyjne oparte na tym samym programie. System rozszerzony jest również o moduł ewidencji kart dostępu i rejestracji uprawnień nadawanych na te karty.
Beatrix posiada także wyspecjalizowane moduły raportowe i kontrolne oraz unikalne mechanizmy i poziomy zabezpieczeń dostępu do informacji.

InfoWORK

System oparty o technologię www, pozwalający zarządzać procesami produkcyjnymi od momentu przyjęcia zlecenia poprzez rozdysponowanie pracy podwykonawcom i ich rozliczenie, aż do zamknięcia zlecenia ze zleceniodawcą. Dzięki systemowi jest możliwy ciągły nadzór i natychmiastowa kontrola etapów prac, wraz z ich raportowaniem. System pozwala również na kontrolę jakości, profilowanie podwykonawców do określonych typów zleceń oraz automatycznie wyznaczy dostępnych i optymalnych zleceniobiorców do danego zadania (moduł kalendarza).

czytaj więcej

InfoCRM

System oparty o technologię www, umożliwiający zarządzanie kontaktami ze zleceniodawcami i podwykonawcami. Pozwala kontrolować i harmonogramować zdarzenia w firmie i zdarzenia w stosunku do firm drugich. Wysyła odpowiednie komunikaty i przypomina o ważnych wydarzeniach. Pozwala również zarządzać mailingami do poszczególnych podwykonawców i zleceniodawców. System działa w obszarze komunikacji, marketingu i wizualizacji firmy.

* System ten pozwala skonsolidować komunikację informacji przedsiębiorstwa ze swoimi kontrahentami.

* Do tego celu dostępne są funkcjonalności pozwalające komunikować się z klientem poprzez dedykowane formularze dla klientów oraz masowej wysyłki emaili.

* Każdy z klientów, któremu został przydzielony dostęp do systemu może wprowadzać swoje informacje lub odpowiadać na zadane pytania.

Portal operacji biznesowych

Portal biznesowy jest wielojęzycznym serwisem internetowym pozwalającym umieścić ogłoszenia handlowe oraz skojarzyć zainteresowanego użytkownika z tym ogłoszeniem. Serwis pozwala anonimowemu użytkownikowi przeglądać ogłoszenia, jak również wyszukiwać oferty wg zawansowanych kryteriów. Serwis daje możliwość zarejestrować użytkownikowi w portalu swoje konto, dzięki czemu może publikować darmowe ogłoszenia handlowe, jak również prosić o kontakt właściciela oferty. Serwis daje możliwość zarejestrowanemu użytkownikowi edycje swoich danych, a także zarządzać opublikowanymi przez siebie ogłoszeniami. Użytkownik anonimowy lub zarejestrowany może wysłać zapytanie do portalu poprzez dedykowaną stronę. Portal udostępnia zarejestrowanym użytkownikom dodatkowe odpłatne usługi, tj.

* Codzienne powiadomienia emailem o nowych ogłoszeniach spełniających zdefiniowane przez użytkownika kryteria,

* Zamieszczenie na stronach portalu reklamy w postaci pliku graficznego z funkcją otwarcia nowej strony,

* Pomoc serwisu przy wycenie wskazanego ogłoszenia,

* Umieszczenie komercyjnego ogłoszenia, z danymi teleadresowymi oraz krótkim opisem.

Wszystkie dostępne płatne usługi użytkownik może nabyć na określony czas. Portal udostępnia również dokonania płatności za płatne usługi transferem bankowym on-line. Do zarządzania portalem służy panel administracyjny, w którym administratorzy mają możliwość monitorować, zarządzać ogłoszeniami, ofertami jak również użytkownikami. Panel ten zawiera także moduł Newsletera, za pomocą, którego można definiować oraz rozsyłać newsletery do użytkowników portalu. Administratorzy mogą również zarządzać słownikami cech oferty jak również parametrami systemowymi. Administratorzy mogą przeglądać historie zmian w wykonanych przez właściciela oferty. Dostępna jest funkcjonalność przeglądania zmian wykonanych przez administratora w określonym przedziale czasowym. Administrator może zarządzać cennikiem oraz zamówionymi usługami płatnymi.