Jobs

Aktualnie poszukujemy:

Position:
* Projektant / Programista PHP

Zakres odpowiedzialności:
* Projektowanie, wytworzenie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji biznesowej dystrybuowanej w modelu SaaS.
* Zarządzanie wersjami tworzonego oprogramowania.
* Efektywna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami projektów - wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Requirements:
* Bardzo dobra znajomość języka programowania PHP.
* Bardzo dobra znajomość jezyków HTML, CSS, JavaScript, ExtJS.
* Dobra znajomość języka zapytań SQL i T-SQL.
* Dobra znajomość relacyjnej bazy danych MSSQL 2008 R2, 2012.
* Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu aplikacji w architekturze Multi-Tenant.

Appreciated:
* Znajomość języka UML oraz obsługi programu Enterprise Architect.
* Analytical skills, disposable.
* Independence, responsibility, on-time implementation of given tasks.

We can offer:
* Settled work environment.
* Work in a dynamically developing company.
* Possibility of constant professional development.

Lokalizacja:
* Kraków, Warszawa, Włocławek

Rodzaj zatrudnienia:
* Umowa – Zlecenie

Contact
* Offers including CV should be directed by email on praca@infoseb.com
* Only selected persons will be invited on an interview.
Please include the following statement: In accordance to the Act of 29.08.1997 about the protection of personal data (ie. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 with subsequent amendments) I hereby agree for processing of my personal data for the recruitment process purposes.

Position:
* Projektant / Programista ASP.NET

Zakres odpowiedzialności:
* Projektowanie, wytworzenie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji biznesowej dystrybuowanej w modelu SaaS.
* Zarządzanie wersjami tworzonego oprogramowania.
* Efektywna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami projektów - wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Requirements:
* Dobra znajomość języka programowania C#.
* Dobra znajomość technologii ASP.NET (4,0, 4,5) ASP.NET MVC (3.0, 4.0).
* Dobra znajomość ORM Framework NHibernate , Entity.
* Dobra znajomość języka zapytań SQL i T-SQL.
* Dobra znajomość relacyjnej bazy danych MSSQL 2008 R2, 2012.
* Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu aplikacji w architekturze Multi-Tenant.
* Bardzo dobra znajomość w posługiwaniu się Visual Studio 2010, 2012.

Appreciated:
* Znajomość WCF, WPF.
* Znajomość HTML5, CSS 3, JavaScript, JQuery, ExtJS.
* Znajomość języka UML oraz obsługi programu Enterprise Architect.
* Analytical skills, disposable.
* Independence, responsibility, on-time implementation of given tasks.

We can offer:
* Settled work environment.
* Work in a dynamically developing company.
* Possibility of constant professional development.

Lokalizacja:
* Kraków, Warszawa, Włocławek

Rodzaj zatrudnienia:
* Umowa – Dzieło, Umowa – Zlecenie

Contact
* Offers including CV should be directed by email on praca@infoseb.com
* Only selected persons will be invited on an interview.
Please include the following statement: In accordance to the Act of 29.08.1997 about the protection of personal data (ie. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 with subsequent amendments) I hereby agree for processing of my personal data for the recruitment process purposes.

Position:
* Projektant / Programista baz danych SQL Server

Zakres odpowiedzialności:
* Wsparcie, tworzenie i rozwój oprogramowania.

Requirements:
* Doświadczenie w pracyz SQL Server 2005/2008
* Doświadczenia w budowaniu schematów, procedur składowanych i wyzwalaczy w T-SQL.
* Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Appreciated:
* Doświadczenie w pracy z .NET, VisualStudio, MS Access, VBA, PHP.
* Analytical skills, disposable.
* Independence, responsibility, on-time implementation of given tasks.

We can offer:
* Settled work environment.
* Work in a dynamically developing company.
* Possibility of constant professional development.

Lokalizacja:
* Kraków, Warszawa, Włocławek

Rodzaj zatrudnienia:
* Various forms of employment (labour contract, own business, order)

Contact
* Offers including CV should be directed by email on praca@infoseb.com
* Only selected persons will be invited on an interview.
Please include the following statement: In accordance to the Act of 29.08.1997 about the protection of personal data (ie. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 with subsequent amendments) I hereby agree for processing of my personal data for the recruitment process purposes.